Facebook

Veleprodaja

Predstavnistvo Beograd

Iz Predstavništva “Sani Group” svakodnevno se plasiraju okviri za naočare iz sopstvene proizvodnje kao i iz uvoza. Okviri za naočare domaćih proizvodnih linija su urađeni od plastike, dokazane izdržljivosti i kvaliteta. Uvozni programi obuhvataju brojne poznate brendove dioptrijskih i naočara za sunce. Asortiman obuhvata i prateću galanteriju: futrole, trakice, krpice i lančiće.

Veleprodaja “Sani Group” ima registrovan magacin medicinskih sredstava na veliko :  skladištenje i distrubucija medicinskih sredstava odvijaju se uz poštovanje zakonskih regulativa. Svi proizvodi koji se izdaju iz veleprodaje imaju  poreklo i uredno su registrovani kod nadležnih organa.

Do sada je preko 300  komitenata ostvarilo saradnju sa veleprodajom “Sani Group”. Kako je centar organizovan po principu svakodnevnog obilaska terena , zainteresovani komitenti ne moraju  dolaziti u Beograd.  Zalihe robe kojima veleprodaja raspolaže su dovoljno velik, čime su rokovi isporuke značajno skraćeni.  Uslovi plaćanja su konkurentni.

“Sani Group” nije konkurent sa cenovnom politikom u svojim maloprodjama u odnosu na svoje kupce.  Asortiman koji ” Sani Group” poseduje u sopstvenim maloprodajama ne prodaje se  jeftinije nego što je to omogućeno kupcima veleprodaje.

U slučaju reklamacije, “Sani Group” u kratkom roku otklanja primedbe i zamenjuje neodgovarajuću robu.

Saradnju u domenu veleprodaje slušnih aparata moguće je ugovoriti isključivo upitom.

Pošaljite upit

Veleprodaja

Telefoni:

011/311-99-13

011/311-99-14

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 10-B

11070 Novi Beograd

E-mail:

vesna.drobnjak@sani.co.rs