Poziv za vanrednu skupštinu akcionara

Poziv

Obaveštavaju se akcionari Privrednog društva “Cineoptic” a.d., Beograd da će se vanredna Skupština akcionara zakazana za dan 05.09.2016. godine u 12,00h u sedištu Privrednog društva “Cineoptic” a.d., Beograd, u Beogradu, ul. Koče Kapetana br. 12-14, održati dana 29.09.2016. godine u 12,00h u sedištu imenovanog Privrednog društva, u ul. Koče Kapetana br. 12-14.

Obaveštenje akcionarima o promeni datuma skupštine

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara

Ostali članci

info

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara Cineoptic a.d. + Formular

Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara Cineoptic a.d., Beograd Formular

opširnije
Zapisnik

Zapisnik sa skupštine akcinonara

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane dana 26.06.2014.god. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama „Cineoptic“ a.d. Beograd, u ul. Koče Kapetana 12-14 možete preuzeti ovde: Zapisnik skupstine

opširnije
Poziv

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

Dana 26. 06. 2014. godine održaće se redovna skupština akcionara “Cineoptic” a.d. Beograd u poslovnim prostorijama sedišta društva u Beogradu u ul. Koče kapetana, br. 12 – 14 sa početkom...

opširnije
DSC_0029

Najboljima nagradno putovanje u Švajcarsku

Godišnji konkurs za zaposlene u sektoru SANI SLUH  završen je objavom imena zaposlenih koji na osnovu ostvarenih rezultata u 2013. godini putuju na nagradno putovanje u Švajcarsku.

opširnije