Kvalitet

Poslovanje kompanije Sani Group usmereno je ka stalnom poboljšanju kvaliteta.  U svakodnevnoj komunikaciji sa klijentima ispituje se ne samo kvalitet proizvoda, već i njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama i dobrodošlicom u maloprodajnim objektima.

Zaposleni i upravljački menadžment su posvećeni stvaranju nesvakidašnje radne atmosfere čiji je cilj dostizanje evropskih normi kvaliteta u uslovima domaćeg poslovanja. To podrazumeva da se svakoga trenutka u kompaniji Sani Group razmišlja o potrebama naših klijenata i poslovnih partnera sa aspekta asortimana proizvoda, odnosa kvalitet – cena i mogućnosti da se proizvodi i usluge učine dostupnijim. Dosledno se brine o razumevanju zahteva korisnika i poslovnih partnera; pažljivo se osmišljavaju usluge savetovanja pri odabiru pomagala, izboru najbolje rute prevoza, provere vida i sluha, postprodaje, a sve u cilju povećanja zadovoljstva korisnika.

Zadovoljstvo korisnika proizvodima i uslugama, zadovoljstvo poslovnih partnera zajedničkim poslovanjem i zadovoljstvo šire društvene zajednice kompanijskim doprinosom – temelj su poslovanja kompanije Sani Group.

Nadmašena očekivanja korisnika i poslovnih partnera koja čine da se  osećaju privilegovanim, garant su poverenja u poslovnom odnosu.

Znanje, poštovanje standarda i objektivno sagledavanje problema omogućavaju nam da poslujemo boje, te da se značajna sredstva usmeravaju u edukaciju zaposlenih i njihovo osnaživanje u kvalitativnom smislu.

U prilog opredeljenosti ka stalnom unapređenju kvaliteta kompanija Sani Group je odabrala normu ISO 9001 za temelj upravljanja kvalitetom.

Sa ciljem da se međunarodnim standardom potvrdi i kvalitet osnovne delatnosti – proizvodnje ramova za naočare, kompanija je trenutno u  procesu uvođenja standarda EN ISO 13 485.