Facebook

Sluh

Phonak

Negujući višedecenijsku tradiciju prometa slušnih pomagala, koja je akvizicijom preduzeća „Oto – Optik“ postala važno nasleđe, Sani Group je proširio  svoju  delatnost plasmanom slušnih aparata  i brigom o klijentima oštećenog sluha.

Privatizacijom preduzeća „Auris“ 2007.  godine ubrzava se razvoj  sektora koji će kadrovski  i tehnički vrlo brzo dostići lidersku poziciju koju Poslovni sistem uživa u domenu optike.

Kao generalni zastupnik švajcarske kompanije Phonak Sani Group na tržište Srbije plasira proizvode  svetskog lidera u  oblasti razvoja i proizvodnje slušnih sistema.

Kroz razgranatu prodajnu mrežu “Sani Optik” -a klijentima oštećenog sluha od Subotice do Vranja dostupni su  napredni slušni aparati  za sve vrste oštećenja sluha  i svaki  budžet.

U svim maloprodajama  klijente oštećenog sluha dočekuju obučeni savetnici za sluh spremni da preporuče odgovarajući slušni aparat, i da ga podese prema individualnim potrebama klijenta.

Posvećenost klijentima svrstava Sani Group u red najstručnijih u ovoj oblasti.

Praćenje adaptacije korisnika na slušno pomagalo i besplatna usluga dodatnih podešavanja dostupni su svim klijentima, kako bi se osigurala  pravilna primena i maksimalna korist od slušnog aparata.

Kompanija je nagradjivana za svoje angažovanje na prevenciji stigmatizacije ljudi oštećenog sluha i posvećenost ranom otkrivanju oštećenja sluha.

Pošaljite upit

 

Foto galerija